خشکسالی تعدادی از روستاهای فارس را خالی از سکنه کرد

خشکسالی تعدادی از روستاهای فارس را خالی از سکنه کرد


«خبرجنوب» نوشت: دبیر اجرایی پژوهشکده ملی مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز پیشنهاد داد که منطقه ای روستایی در فارس به صورت پایلوت برای انجام مطالعات خشکسالی اختصاص یابد.

دکتر تورج هنر گفت: بارها از متولیان خواستهایم منطقهای را به شکل پایلوت در اختیار مرکز ملی مطالعات خشکسالی قرار دهند که کارشناسان مختلف در حوزههای آب، خاک و زراعت در آن کار کنند و در رابطه با خشکسالی، راه حلهای کاربردی ارائه دهند. اختصاص این منطقه در استان ضروری است. این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: در حالی که تعدادی از روستاهای استان به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شدهاند و برخی روشهای موجود در حوزههای مربوطه باید تغییر یابد، متولیان چندان به این مطالعات اهمیت نمیدهند. دکتر هنر گفت: در حال حاضر اگرچه پژوهشکده مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز فعال است اما هیچ نوع بودجه جاری برای انجام پروژههای مصوب نداریم و توجه به این مسئله از سوی مسئولان کشوری و استانی ضروری است. وی ادامه داد: با وجود مشکلات بودجهای یادشده، پروژههایی در زمینههای کم آبیاری و افزایش بهرهوری آب در این مرکز مطالعاتی در حال انجام است. دکتر هنر گفت: در حال حاضر هزینه پروژههای فعال ما در این مرکز با بودجههای متفرقه تامین میشود و گرنتهای پژوهشی اساتید نیز کمک حالمان است. برخی پروژه ها هم به دلیل مشکلات موجود در قالب پایان نامههای دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به سرانجام میرسد. این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، افزود: در حالی که سالانه به حداقل500 میلیون تومان اعتبار برای انجام تحقیقات کاربردی در این مرکز پژوهشی نیاز داریم اما متاسفانه همچنان هیچ ردیف بودجه ای به این پژوهشکده تعلق نگرفته و این مسئله باعث نگرانی اساتید شده است. دکتر هنر یادآور شد: انتظارمان این است که سازمانهای ذی ربط برای رفع مسایل خشکسالی و مشاوره و دریافت راه حل به ما مراجعه کنند. وی گفت: طرحهای جامعی توسط دکتر سپاسخواه، رئیس مرکز ملی مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز ارائه شده و در این مرکز در حال انجام است به طوری کاشت محصولات کشاورزی پردرآمد که نیاز به آبیاری کمی دارد از جمله زعفران برای کشاورزان منطقه درودزن شروع شده و روشهای مختلف تغییر روش کاشت را در این پژوهشکده مطالعات خشکسالی اجرا کردهایم. الگوی کشت در منطقه باید تغییر یابد دکتر هنر افزود: اعتقاد داریم که الگوی کشت در منطقه باید تغییر اساسی یابد و از مهاجرت روستائیان جلوگیری شود چرا که برخی روستاها از جمله منطقه کربال به دلیل خشکسالی، خالی از سکنه شده و بیش از وضع موجود باید به راهکارهای عملی برای مقابله با خشکسالیاهمیت داد. 46


آخرین اخبار

وبینار تخصصی مصرف بهینه آب در فضای سبز شهری
وبینار تخصصی مصرف بهینه آب در فضای سبز شهری
برگزاری وبینار تخصصی مصرف بهینه آب در فضای سبز شهری در تاریخ 1399/12/06 خلاصه مقالات ارائه شده در وبینار
وبینار مدیریت آبیاری کشت کینوا
وبینار مدیریت آبیاری کشت کینوا
برگزاری وبینار مدیریت آبیاری کشت کینوا (پتانسیل ها و محدودیت ها) در تاریخ 1399/09/26 خلاصه مقالات ارائه شده در وبینار
برگزاری هم اندیشی و بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود توزیع آب آبیاری در اراضی زیر دست سد درودزن
برگزاری هم اندیشی و بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود توزیع آب آبیاری در اراضی زیر دست سد درودزن
برگزاری هم اندیشی و بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود توزیع آب آبیاری در اراضی زیر دست سد درودزن در تاریخ 1398/09/11
جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسورعلیرضا سپاسخواه در مهندسی آب 99-1398
null
جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسورعلیرضا سپاسخواه در مهندسی آب 99-1398
به اطلاع می‫رساند این جایزه در سال 1398 به برگزیدگان از میان دانش آموختگان (که بیش از سه سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد) و دانشجویان مقاطع کارشناسی...