درباره

تارخچه، اهداف و محورهای مورد حمایت

با توجه به پتانسیل بالای تحقیقاتی در دانشگاه شیراز و در دانشکده کشاورزی و وقوع خشکسالی‏ های اخیر در سطح استان فارس، بخش مهندسی آب از سال‏ها قبل در صدد استفاده از امکانات مرکز تحقیقات کوشکک و تأسیس مؤسسه ‏ای پژوهشی در زمینه آب بود. در همین راستا اقداماتی صورت گرفت و طرحی تهیه شد. این طرح در سفر مقام معظم رهبری در سال 1387 به نظر ایشان رسید. از آنجائی که ایشان در سفرهای خود به استان‏ های مختلف اقدام به بررسی طرح ‏های پیشنهادی می‏ نمایند، طرح مزبور نیز با توجه به بحران خشکسالی در سال‏ های‏ گذشته در قالب ایجاد مرکز مطالعات خشکسالی مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و بعد از تصویب، طرح اجرائی آن در بخش مهندسی آب تهیه گردید. این طرح شامل راه ‏اندازی فیزیکی مرکز نیز بوده است. خوشبختانه بودجه احداث مرکز مزبور در سفر دوم ریاست محترم جمهور به استان فارس مورد تصویب قرار گرفت. در حال حاضر گلخانه پژوهشی این مرکز در حال بهره برداری است و عملیات احداث ساختمان اداری – آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده است.

از اهداف اصلی راه ‏اندازی این مرکز ارائه راه حل‏ های کاربردی به منظور مقابله با خشکسالی در کشاورزی می باشد. در این راستا شناسائی افراد با تجربه و محقق در زمینه‏ های خشکسالی و همچنین بررسی تحقیقات و مطالعات موجود مد نظر بوده که برگزاری "همایش ملی مسائل و راهکارهای مقابله با خشکسالی" در جهت تحقق هر دو هدف شکل گرفته و در روزهای 23 و 24 اردیبهشت 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار گردید. سپس با توجه به دستاوردهای این همایش، شورای پژوهشی تشکیل شد و فراخوان طرح‏ های پژوهشی مرتبط با مسائل خشکسالی به نحو مقتضی به اطلاع محققین و پژوهشگران رسید. طرح‏ های دریافتی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تصویب در شورای پژوهشی، بودجه لازم جهت اجرای آنها تصویب و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.


اهداف پیش بینی شده مرکز

 • انجام پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل به خشکسالی 
 • ترویج و آموزش یافته های پژوهش های انجام شده در زمینه خشکسالی 
 • کمک در تنظیم برنامه های توسعه ملی با رویکرد « سازگاری با اقلیم »
 • کمک به حل مسائل و تنگناهای کشور در زمینه کشاورزی، فنی- مهندسی، دامپزشکی و رشته های وابسته به آنها 
 • کمک به حل مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از خشکسالی 
 • همکاری با مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و سازمان های اجرایی در زمینه های فوق الذکر 
 • اتخاذ سیاست‏های راهبردی در مورد پژوهش و توسعه و توجه اساسی به پیگیری این مسئله به عنوان محوری بنیادی در توسعه کشور با عنایت به کارایی تحقیقات خشکسالی
 • آموزش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه تحولات علمی جدید و روش های نوین و ارتقای سطح تحقیقات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی 

در همین راستا مرکز مطالعات خشکسالی به منظور کمک به حل معضلات مربوط به خشکسالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا که حول محورهای زیر باشد در حد امکانات موجود حمایت مالی می نماید.

محورهای مورد حمایت و فعالیت مرکز عبارت اند از:

 • مدیریت آب در مزرعه در شرایط خشکسالی

(مدیریت آب در مزرعه، تاثیر خشکسالی بر روی منابع آب، آب های سطحی و زیرزمینی، مسائل زیست محیطی)

 • به زراعی در شرایط خشکسالی

(به زراعی کشت، تأثیر خشکسالی بر روی گیاهان زراعی و باغات، به زراعی باغات)

 • مسائل اقتصادی در شرایط خشکسالی

(مدیریت تقاضای آب، سیاست های ایجاد بازار آب و قیمت گذاری آب، سیستم های حمایت در تصمیم گیری در مدیریت منابع آب، مدیریت عرضه آب)


متقاضیان دریافت حمایت باید دارای شرایط زیر باشند.

 • طرح های پیشنهادی پایان نامه ها باید به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه رسیده باشد.
 • حداقل 6 ماه به زمان دفاع از پایان نامه باقی مانده باشد.
 • متقاضیان باید فرم مربوطه را تکمیل و همراه با یک نسخه از طرح پژوهشی پیشنهادی (پروپوزال) که به تصویب دانشکده رسیده باشد به آدرس- مرکز مطالعات خشکسالی ارسال نمایند. 
 • ارسال گزارش نهایی به مرکز پس از انجام تحقیق نیز الزامی می باشد.

 

* لازم به توضیح می باشد که به محض دریافت بودجه جهت حمایت مالی از طرح ها، مهلت ارسال  فرم های پیشنهادی، از طریق همین سایت به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.


نشانی پستی: شیراز ، باجگاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، مرکز  مطالعات خشکسالی کد پستی 65186-71441. تلفن: 32286217 و 36138500 - 071. فکس: 3226217. نشانی پست الکترونیکی droughtres@shirazu.ac.ir